تقي قورچي
تقي قورچي

تقي قورچي

دانشکده: علوم دامی

رتبه علمی: استاد

گروه آموزشی: تغذیه دام و طیور

پست الكترونيكي: ghoorchi(at)gau(dot)ac(dot)ir

دانلود CV

  بازديد : 41082
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان