وبگاه شخصی تقي قورچي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مقالات و همایش ها

 1. قرباني، بهنام.، قورچي، تقي.، شورنگ، پروين و زره داران, بررسي روند تجزيه پذيري دانه جو و سوياي پرتوتابي شده با سطوح مختلف پرتوگاما و اثر آنها در عملكرد پرواري بره ها, پژوهش هاي توليدات دامي, 1396, شماره (15), 58-68
 2. دوستي، فرانك، تقي قورچي، بهروز دستار و آرش آذرفر, تاثیر تفاله زیتون بر عملکرد، فراسنجه‌های شکمبه‌ای، آنزیم‌های فیبرولیتیک و سنتز پروتئین میکروبی در بزغاله‌های نجدی, تحقيقات توليدات دامي, 1396, شماره (1), 13-25
 3. توغدري، عبدالحكيم.، نورمحمد تربتي نژاد، تقي قورچي و آشورمحمد تربتي نژاد, تاثير سطح فيبر و نشاسته جيره و نوع فرآوري جو بر تغيير جعيت نسبي ميكروارگانيسم هاي دستگاه گوارش اسب با استفاده از Real time PCR, نشريه پژوهش در نشخواركنندگان, 1396, شماره (1), 169-192
 4. پرور، رضا.، تقي قورچي و محمود شمس شرق, اثر افزودن روغن هاي كلزا، سويا و ماهي به جيره خوراكي بر تركيب اسيدهاي چرب و كيفيت گوشت بره هاي پرواري, نشريه پژوهش هاي علوم دامي(تبريز), 1396, شماره (2), 143-159.
 5. پرور، رضا.، تقي قورچي و محمود شمس شرق, ارزيابي و تحليل اقتصادي عملكرد بره هاي پرواري تغذيه شده با منابع مختلف روغن در جيره براساس مدل تاپسيس(Topsis). , نشريه علوم دامي(پژوهش سازندگي), 1396, شماره (116), 89-102
 6. توغدري، عبدالحكيم.، نورمحمد تربتي نژاد، تقي قورچي و آشورمحمد قره باش, گوارش پذيري دانه هاي غلات فرآوري شده در اسب تركمن به روش كيسه هاي نايلوني متحرك, نشريه علوم دامي(پژوهش سازندگي), 1395, شماره (110), 45-54
 7. قهاري، نرجس.، تقي قورچي و سيد عليرضا وكيلي, اثر افزودن گياهان كاكوتي، نعنا و پونه به شير بر عملكرد، متابوليت هاي شيميايي خون و جمعيت ميكروبي مدفوع گوساله اي هلشتاين, نشريه پژوهش هاي علوم دامي ايران, 1395, شماره (1), 57-71
 8. كاظمي،فاطمه.، تقي قورچي، بهروز دستار و فرشيد اشراقي, ارزيابي اثرات جايگزيني دانه جو با دانه ذرت فرآوري شده بر سودآوري بره هاي پرواري نژاد افشاري, نشريه پژوهش در نشخواركنندگان, 1395, شماره (4(1)), 39-54
 9. شباني، اكرم.، فتح اله بلداجي، بهروز دستار، تقي قورچي و سعيد زره داران, تاثير جيره هاي حاوي ضايعات ماهي تخميري بر عملكرد رشد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي, نشريه علوم دامي(پژوهش سازندگي), 1395, شماره (111), 75-86
 10. پرور، رضا.، تقي قورچي و محمود شمس شرق, اثر افزودن روغن هاي كلزا، سويا و ماهي به جيره خوراكي بر عملكرد رشد و قابليت هضم مواد مغذي در بره هاي پرواري, نشريه پژوهش در نشخواركنندگان, 1395, شماره (4(2)), 91-109
 11. قورچي، تقي، سيد اسماعيل رضوي، هادي بهزاد، عطيه مهرابي و روح ا.. مستاني, . اثر قارچ هاي صدفي و رنگين كمان بر پروتئين خام و ديواره سلولي و تجزيه پذيري شكمبه اي ماده خشك محصولات فرعي زراعي, تحقيقات توليدات دامي, 1395, شماره (3), 59-69
 12. دوستي، فرانك، تقي قورچي، بهروز دستار، آرش آذرفر و اضغر سپهوند, مقايسه جايگزيني جو با مقادير مختلف تفاله زيتون بر عملكرد و قابليت هضم در بره ها و بزغاله هاي پرواري, نشريه پژوهش در نشخواركنندگان, 1395, شماره (3), 55-72
 13. شباني، اكرم.، فتح اله بلداجي، بهروز دستار، تقي قورچي و سعيد زره داران, تاثير ضايعات ماهي تخميري در تغذيه جوجه هاي گوشتي بر جمعيت ميكروبي دستگاه گوارش و فراسنجه هاي خون, نشريه علوم دامي(پژوهش سازندگي), 1395, شماره (113), 17-30
 14. دوستي، فرانك و تقي قورچي, مقايسه فعاليت آنزيم كربوكسي متيل سلولاز و ميكروكريستالين سلولاز در مايع شكمبه گوسفند نر فيستوله دار با بره هاي پرواري كشتار شده, نشريه پژوهش هاي علوم دامي(تبريز), 1395, شماره (4), 33-44
 15. شاهي، محبوبه و تقي قورچي, اثر سطوح مختلف پنبه دانه كامل بر توليد، تركيبات شير، قابليت هضم و فراسنجه هاي خوني در گاوشيري نژاد مونت بيليارد, نشريه پژوهش هاي علوم دامي ايران, 1395, شماره (4), 625-635
 16. قنبري،فرزاد.، تقي قورچي، پروين شورنگ، هرمز منصوري و نورمحمد تربتي نژاد, ناپديد شدن شكمبه اي پروتئين و اسيدهاي آمينه كنجاله كانولاي عمل اوري نشده و عمل آوري شده با پرتوهاي گاما و الكترون, مجله توليدات دامي, 1394, شماره (1), 83-93
 17. قاسمي هدك، مرتضي، تقي قورچي، سعيد زره داران، احمد طاطار و بهنام قرباني, تاثیرات سطوح مختلف و اندازه ذرات کانی گلاکونیت و آلومینوسیلیکات¬ها ‎بر ناپدید شدن شکمبه¬ای ماده خشک، مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه¬های خونی گوسفند دالاق, تحقيقات توليدات دامي, 1394, شماره (2), 21-37
 18. مهرابي ، عطيه، تقي قورچي و سيد اسماعيل رضوي, مقايسه تركيب شيميايي و تجزيه پذيري شكمبه اي چهار نوع كاه فرآوري شده با قارچ رنگين كمان(Trametes versicolor, نشريه علوم دامي(پژوهش و سازندگي), 1394, شماره (2), 51-61
 19. ملك، راضيه، تقي قورچي، بهروز دستار و آشورمحمد قره باش, اثرات شير حاوي تخم مرغ و بيوتين بر عملكرد، فراسنجه هاي خوني، فريتين، ايمونوگلوبولين G و قابليت هضم گوساله هاي هلشتاين, نشريه پژوهش در نشخواركنندگان, 1394, شماره (3(2)), 1-16
 20. مهرابي، عطيه، تقي قورچي و سيد اسماعيل رضوي, تعيين مقدار كيتين و تجزيه پذيري ماده خشك و ديواره سلولي كاه كلزاي فرآوري شده با قارچ پوسيدگي سفيد رنگين كمان(Trametes versicolor), مجله تحقيقات دام و طيور, 1394, شماره (4(2), 51-61
 21. سلامت، عافيه، تقي قورچي، فرزاد قنبري و اميد عشايري زاده, تعيين تجزيه پذيري و اثر گياه كاكوتي بر قابليت هضم ماده خشك، جمعيت ميكروبي شكمبه و فراسنجه هاي خوني گوسفند دالاق, مجله تحقيقات دام و طيور, 1394, شماره (3), 23-34
 22. قنبري، فرزاد.، تقي قورچي، پروين شورنگ، هرمز منصوري و نورمحمد تربتي نژاد, تاثير پرتوهاي گاما و الكترون بر تجزيه پذيري ماده خشك و پروتئين كنجاله پنبه دانه با روش كيسه هاي نايلوني و الكتروفورز ژل پلي اكريل آميد, نشريه پژوهش در تغذيه دام(شهركرد), 1394, شماره (2), 39-50
 23. اربابي، سمانه.، تقي قورچي، سيده ساناز رمضانپور، نورمحمد تربتي نژاد و فيروز صمدي, ارزشيابي پروتئين نسبت هاي مختلف علوفه به كنسانتره در جيره با استفاده از سيستم هاي كربوهيدرات و پروتئين خام خالص كرنل و نورفور, نشريه پژوهش هاي در نشخواركنندگان, 1393, شماره (2), 61-77
 24. ولي كمال، عليرضا.، تقي قورچي، مهدي فرحپور، آشور محمد قره باش و رحمت سميعي, اثر جايگزيني سطوح مختلف جلبك سارگاسوم ايليسيفوليوم به جاي سيلو بر عملكرد و فراسنجه هاي خوني و شكمبه اي بره هاي زل, نشريه پژوهش هاي علوم دامي ايران, 1393, شماره (4), 297-385
 25. پاشايي، سميه.، تقي قورچي و احد يامچي, تأثیر منابع خوراکی حاوی اسیدهای چرب غیراشباع در جیره‌های حاوی سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد رشد و فرآسنجه‌های خون بره‌های پرواری, نشريه پژوهش در نشخواركنندگان, 1393, شماره (4), 103-122
 26. قنبري،فرزاد.، تقي قورچي، پروين شورنگ، هرمز منصوري و نورمحمد تربتي نژاد, تاثير پرتوتابي بر ناپديد شدن شكمبه اي ماده خشك و پروتئين خام و قابليت هضم برون تني كنجاله كانول, نشريه علوم دامي(پژوهش و سازندگي), 1393, شماره (27(107)), 55-66
 27. پاشايي، سميه.، تقي قورچي و فرزاد قنبري, بررسي فراسنجه هاي تجزيه پذيري پروتئين كنجاله دانه هاي روغني عمل اوري شده با استفاده از سيستم نورفور, تحقيقات توليدات دامي, 1392, شماره (2(4)), 1-11
 28. قنبري،فرزاد.، تقي قورچي، پروين شورنگ، هرمز منصوري و نورمحمد تربتي نژاد, مقايسه تاثير پرتوهاي يون ساز گاما و الكترون بر كينتيك تجزيه اي شكمبه اي پروتئن و اسيدهاي آمينه كنجاله سويا, نشريه پژوهش هاي علوم دامي ايران, 1392, شماره (.5(4)), 344-354
 29. صمدي، فيروز.، حسين باي، تقي قورچي و سعيد حسني, مطالعه تاثير سطح توليد شير و تعداد زايش بر فعاليت فوليكولي تخمدان در اوايل دوره پس از زايش در گاوشيري, نشريه پژوهش هاي علوم دامي تبريز , 1392, شماره (23(3)), 159-168
 30. قنبري، فرزاد.، تقي قورچي.، مريم ابراهيمي و سمانه اربابي, تعيين تركيبات شيميايي روغن هاي اسانسي سير و ميخك به روش گاز كروماتوگرافي و مقايسه فعاليت ضد ميكروبي آن ها با نانو ذرات نقره و آنتي بيوتيك, شريه پژوهش در نشخواركنندگان, 1392, شماره (4), 65-79
 31. عابديني، امير حسين.، تقي قورچي و سعيد زره داران, اثر جايگزيني سطوح مختلف تفاله مركبات با دانه جو در جيره غذايي بره هاي نر تالشي, تحقيقات توليدات دامي, 1391, شماره (1), 41-51
 32. كماليان، احسان.، تقي قورچي.، محمد خوروش.، شهريار كارگر.، غلامرضا قرباني.، سعيد زره داران و مسعود برومند, اثر خوراندن پساب كارخانه نشاسته بر عملكرد، قابليت هضم و فراسنجه هاي خوني گوساله هاي نر پرواري هلشتاين, مجله علوم دامي ايران, 1391, شماره (3), 369-377
 33. قورچي، تقي.، فرزاد قنبري و طيبه ابراهيمي, بررسي تاثير افزودني هاي مختلف بر پايداري هوازي، تركيب شيميايي و ميكروب هاي سيلا‍‍ژ ذرت. , نشريه پژوهش هاي علوم دامي ايران, 1391, شماره (4), 355-344
 34. چیت ساز، علی. ، تقی قورچی . ، سعید حسنی و فیروز صمدی, بررسی اثرات مکمل اسید لینولئیک مزدوج محافظت شده بر تولید، ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی در گاوهای هلشتاین., مجله تحقیقات دامپژشکی, 1390, 247-253
 35. سمیعی زفرقندی ، محسن.، تقی قورچی ، محمدرضا دهقانی ، بهنام قربانی و جلال شاخص, تعیین ارزش غذایی برگ کنف در زمان های مختلف برداشت به روش کیسه های نایلونی در گوسفند, مجله الکترونیک کشاورزی و منابع طبیعی گلستان, 1389
 36. سمیعی زفرقندی، محسن .، تقی قورچی و مجتبی آهنی آذری, تعیین اثرات فرآوری شیمیایی دو رقم جو بر ناپدید شدن شکمبه ای ماده خشک، نشاسته و بخش های کربوهیدرات سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل (CNCPS)., مجله علوم دامی ایران, 1389, شماره (1), 21-32
 37. اربابی ، سمانه و تقی قورچی, اثر سطوح مختلف ملاس بر ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلاژ ارزن دم روباهی, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, 1388, شماره (2), 99-108
 38. حسین دوست عبدالرضا، تقی قورچی، سعید زره داران و نریمان میراعلمی, تاثیر مکمل پروپیلن گلیکول و نمکهای کلسیمی اسید چرب بلند زنجیر بر پارامترهای خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, 1388, شماره (1), 407-415
 39. مسلمی پور، فرید.،نورمحمد تربتی نژاد .، همایون خزعلی.،سعید حسنی و تقی قورچی, القای هایپواینسولینمیا و تاثیر آن بر ترشح لپتین، متابولیتهای خون و ادرار، الگوی تغذیه ای و شاخص اندام های داخلی در گوسفند, مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی, 1388, شماره (1), 37-47
 40. قره باش،آشور محمد. ،تقی قورچی. ،سعید حسنی. ،نور محمد تربتی نژاد و هرمز منصوری, اثرات جایگزین شیر و جیره های آغازین مختلف بر رشد، مصرف خوراک، توسعه شکمبه بره های شیرخوار, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 1388, شماره (1), 118-125
 41. قره باش،آشور محمد. ،تقی قورچی. ،سعید حسنی. ،نور محمد تربتی نژاد و هرمز منصوری, مقایسه اثرات شیر میش،جایگزین شیر و سه نوع جیره های آغازین بر سنتز پروتئین میکروبی، فراسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت های خون و ادرار بره های شیرخوار, مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی, 1388, شماره (13), 461-470
 42. قره باش،آشور محمد. ،تقی قورچی. ،سعید حسنی. ،نور محمد تربتی نژاد و هرمز منصوری, مقایسه مصرف اختیاری ، قابلیت هضم مواد مغذی شیر میش و یک ترکیب تجاری جایگزین شیر و اثرات آنها بر عملکرد بره های شیرخوار نژاد دالاق, مجله تحقیقات دامپژشکی, 1388, شماره (2), 163-167
 43. مسلمی پور، فرید.، نورمحمد تربتی نژاد ، همایون خزعلی ، سعید حسنی و تقی قورچی, اثر کمبود دائمی انسولین بر مصرف خوراکٰ، شاخص های رشد، ترکیب گوشت و فراسنجه های خون در گوسفند زل, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان, 1388, شماره (2), 164-173
 44. قورچی،تقی.، سعید،حسنی.،بهنام،قربانی و عبدالرضا، حسین دوست, اثر افزودنی های مختلف و سطوح آنها بر کیفیت سیلاژ قصیل جو, مجله الکترونیک کشاورزی و منابع طبیعی گلستان, 1388, شماره (2), 81-94
 45. جمشيدي، آمنه.، تقي، قورچي ، نور محمد، تربتي نژاد و سعيد، حسني , اثر جایگزینی کنجاله پنبه دانه با کنجاله کلزا و نمک های کلسیمی اسید چرب زنجیره بلند بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک و فراسنجه های خونی گاوهای شیری هلشتاین, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان , 1387, شماره (1), 54-61
 46. کیوانلو شهرستانکی،محمود.، تقی، قورچی.،سعید، حسنی و یوسف، جعفری, اثر سطوح مختلف موننسین بر عملکرد و متابولیت های خونی بره های نژاد مغانی, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان , 1387, شماره (3), 109-118
 47. توغدری، عبداالحکیم.، تقی، قورچی.، عباسعلی ،فاصریان.، یوسف جعفری آهنگری و سعید حسنی, اثرات تغذیه ای کولین بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده, مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، بخش مدیریت دام و آبزیان, 1387, شماره (2)
 48. جمشيدي، آمنه.، نور محمد، تربتي نژاد و تقي، قورچي و سعيد، حسني , اثرات نمك هاي كلسيمي اسيد چرب زنجير بلند و جايگزيني كنجاله پنبه دانه با كنجاله كلزا بر توليد و تركيبات شير در گاوهاي شيري نژاد هلشتاين, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان , 1385, شماره (1), 72-79
 49. رضايي پور،وحيد.، تقي، قورچي.، سعيد، حسني و غلامرضا،قزباني, بررسي خصوصيات پروتئيني كنجاله كانولا با مدل CNCPS و اثرات آن بر سطوح هورمونهاي تيروئيد در بره هاي پرواري, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, 1385, شماره (1), 7-12
 50. قورچي،تقي و هادي صفرزاده طرقبه, بررسي رشد جبراني در بره هاي پرواري آتاباي (دالاق), مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان،سال (ضميمه مرداد - شهريور), 1384, شماره (12), 135-143
 51. قنبري، فرزاد، يوسف جعفري اهنگري،تقي قورچي و سعيد حسني, بررسي اثرات گوسيپول كنجاله پنبه دانه بر محيط بيضه و كيفيت اسپرماتوزوآ در قوچ هاي آتاباي, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان , 1383, شماره (4), 168-175
 52. بررسي اثرات گوسيپول كنجاله پنبه دانه بر برخي فرآسنجه هاي خوني قوچ هاي آتاباي, قنبري، فرزاد، يوسف جعفري اهنگري،تقي قورچي و سعيد حسني, مجله علوم كشاورزي(واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد, 1383, شماره (3), 624-633
 53. قورچي،تقي.،شعبان رحيمي .،محمد رضائيان و غلامرضا قرباني, تجزيه ماده خشك و الياف پنج نوع ماده خوراكي به وسيله قارچهاي بي هوازي شكمبه گوسفند, مجله علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان, 1382, شماره (2), 141-150
 54. قورچي،تقي.،شعبان رحيمي .،محمد رضائيان و غلامرضا قرباني, توليد آنزيم زايلاناز بر روي ده نوع خوراك توسط قارچهاي بي هوازي شكمبه, مجله علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان, 1381, شماره (2), 179-190
 55. قورچي،تقي.،محمد رضائيان.،شعبان رحيمي و غلامرضا قرباني, تجزيه ماده خشك و مواد فيبري كاه غلات توسط قارچهاي بي هوازي شكمبه, مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران, 1380, شماره (1), 1-6
 1. Arbabi,S., Ghoorchi, T and Ramezanpour,S, Use of an in vitro rumen gas producyion technique to evaluate the nutritive value of five forage to concentrate ratios, Iranian Journal of Applied Animal Science, 2017, شماره (2), 249-257
 2. Parvar, R., Ghoorchi, T and Shams Shargh,M, Influence of dietary oils on performance, blood metabolites, purine derivatives, cellulase activity and muscle fatty acid composition in fattening lambs. , Small Ruminant Research, 2017, شماره (150), 22-29
 3. Dastar,B., Khoosravi, A., Boldajie, F., and Ghoorchi, T, Effect of calcium with and without probiotic, lactose, or both on organ and body weights, immune response and caecal microbiota in moulted laying hens, Animal Physiology and Animal Nutrition, 2016, شماره (100), 243-250
 4. Pashai, S., Ghoorchi, T and Yamchi,A., Evaluation of biohydrogenation rate of canola vs. soya bean seeds as unsaturated fatty acids sources for ruminants in situ. , Animal Physiology and Animal Nutrition, 2016, شماره (100), 211-216
 5. Ayasi,H., Dastar, B., Ghoorchi, T ., Hashemi,S.R and Tabaraei,A, Effect of utilization of maize silage in moult inducing diets on performance, immune response and bone quality in laying hens, Journal of Animal and Feed Sciences, 2016, شماره (25), 52-57
 6. Arbabi,S., Ghoorchi, T and Parvar,R, A comparison of apparent digestibility of nutrient in Caspian Horse feeds as determined by total collection of faeces, acid insoluble ash and lignin methods, Iranian Journal of Applied Animal Science, 2016, شماره (2), 461-466
 7. Moarrab,A., Ghoorchi, T., Ramezanpour,S., Ganji,F and Koochakzadeh,A.R, Effect of synbiotic on performance, intestinal morphology, fecal microbial population and blood medtabolites of suckling lambs, Iranian Journal of Applied Animal Science, 2016, شماره (6(3)), 624-628
 8. Rezaeipour,V., Ghoorchi, T., Hasani,S and Ghorbani, G.R, . Effects of canola meal diets on growth performance, carcass characteristics and thyroid hormones in Atabay finishing lambs, Scientific Journal of Ainmal Science, 2016, شماره (3), 246-251
 9. Ghanbari,F., Ghoorchi,T., P.Shawrang., H. Mansouri., N.M.Torbati-Nejad, Improving the nutritional value of sunflower meal by electron beam and gamma ray irradiations, Iranian Journal of Animal Applied Animal Science, 2015, شماره (1), 21-28
 10. Ghoorchi,T., P.Lund., M.Larsen., T.Hvelplund., J.Hansen-Moller and M.R.Weisbjerg, Assessment of the mobile bag method for estimation of in vivo starch digestibility, Animall, 2013, شماره (7(2)), 265-271
 11. Ghanbari,F., Ghoorchi,T., P.Shawrang., H. Mansouri., N.M.Torbati-Nejad, Comparison of electron beam and gamma ray irradiatios effects on ruminal crude protein and amino acid degradation kinetics, and in vitro digestibility of cottonseed meal, Radiation Physics and Chemistry, 2012, شماره (81), 672-678
 12. Sharifi,M., N.M.Normohamad.,A. Teimouri Yansari., Hasani, S and Ghoorchi,T, Effect of corn silage particle size level of soybean oil on ruminal mat composition, distribution and consistency in Zel shee, African Journal of Biotechnology, 2012, شماره (11(89)), 15580-15589
 13. Ghorbani,B.,T.Ghoorchi.,H.Amanlo and Saeed Zerehdaran, Effects of using monensin and different levels of crude protein on milk production, blood metabolites and digestion of dairy cows, Asian_Aust.J.Anim.Sci, 2011, شماره (24(1)), 65-72
 14. Paviz, M.M., Ghoorchi, T and Ghanbari, Effects of molasses and bacterial inoculants on chemical composition and aerobic stability of sorghum silag, Asian Journal of Animal and Veterinary advances, 2011, شماره (6(4)), 385-390
 15. Ghoorchi,T.,Arbabi, Study of protein characteristic of five feeds by CNCPS model, Asian Journal of Animal and Veterinary advances, 2010, شماره (5(8)), 584-591
 16. Moslemipour, F., N. M. Torbatinejad , H. Khazali, , S.Hassani , and T. Ghoorchi, Effect of performance hypoinulinemia on appetite, performance,carcass composition, blood metabolites and leptin concentration in lambs, Asian_Aust.J.Anim.Sci, 2009, شماره (22(6)), 827-835
 17. Toghdary,A.M., T.Ghoorchi and Naserian ., S.Hasani and Y.J.Ahangari, Effects of rumen protected and unprotected choline on energy-related biochemical metabolites of lactating daiy cows., . Journal of Animal and Veterinary Advances, 2009, شماره (8(11)), 2181-2185
 18. Torbatinejad, N.M., S.Galeshi and T. Ghoorchi, Evaluation by chemical and in vitro gas production techniques of Foxtail Millet grown in northern Iran, . Journal of Animal and Veterinary Advances, 2009, شماره (8(12)), 2662-2667
 19. Arbabi,S.,T.Ghoorchi and S.Hasani, The effects of delayed ensiling and application of an organic acid- based additives on the fermentation of corn silage, Asian Journal of Animal and Veterinary advances, 2009, شماره (4(5)), 219-227
 20. Arbabi,S.,T.Ghoorchi and Naserian, The effect of dried citrus pulp,dried beet sugar pulp and wheat straw as silsge additives on byـproducts of orange sila, Asian Journal of Animal Sciences, 2008, شماره (2(2)), 35-42
 21. Ghoorchi,T.,A.M.Gharabash and N.M.Torbatinejad, Effect of calcium salt of long chain fatty acid on performance and blood metabolites of Atabay lambs, Asian Journal of Animal and Veterinary advances, 2006, شماره (1), 70-75
 22. Khaksefidi,A and T.Ghoorchi, Effect of production on performance and immunocompetence in broiler chicks, The Journal of Poultry Science, 2006, شماره (43), 296-300
 1. تست1و تست2و تست3, تست همایش داخلی, تست همایش داخلی, مهرماه 1392, ایران , تهران
 1. Toghdory,A., Torbatinejad,N.M., Ghoorchi,T., Gharabash, A. M., Ramezanpour,S.S, Quantatative analysis of protoza, celluloytic and amylolytic bacyeria in the large intestine of equine fed different rations using real-time PCR, Molecular Biology Kyiv Ukraine, sept2015, Ukraine
 2. Toghdory,A., N.M.Torbatinejad., A.M.Gharabash andT. Ghoorchi, Digestion of processed cereals in Turkmen Horses fed with a high fiber and a high starch ration using the the mobile nylon bag technique, Euopean Equine Health and Nutrition Congress 7 th Edition, 2015March 26-27, Belgium, Bruges
 3. Kamalian,E.,T.Ghoorchi.,M.Khorvash.,S.Kargar.,G.R.Ghorbani,S.Zerehdaran,and M. Boroumand-Jazi, Effect of feeding wheat factory sewage for barley grain on feed intake, feeding and chewing behavior of Holstein, EAAP,Norway, 2011, Norway
 4. Kamalian,E., M.Khorvash.,T.Ghoorchi., S.Kargar., G.R.Ghorbani,S.Zerehdaran,and M. Boroumand-jazi, Partially replacement of wheat factory sewage for barley grain on performance of Holstien, EAAP,Norway, 2011, Norway
 5. Toghdary,A.M., T.Ghoorchi and Naserian, Nutritonal effects of choline on milk production, milk compositon and blood metabolites of lactating dairy cowsh, AAAP Animal Science congress Korea, 2006, Korea
 6. Ghoorchi,T.,V.Rezaeipour.,S.Hasani and G.Ghorbani, Study of protein charactristics of rapseed meal(canola) by the Cornell Net Carbohydrate and Protein System (CNCPS)model and its effects on levels thyroid hormones in finishing lambs, Proceeding of the British Society of Animal Science.BSAS , 2006, England
 7. Ghoorchi,T.,A.M.Gharabash., Y. Mostafalou and N.M.Torbatinejad, Effect of calcium salt of long chain fatty acid on performance and blood metabolites of Atabay lambs, Antalya,Turkey ,EAAP, 2006, Turkey
 8. ,Ghanbari,F., Y.J.Ahangari,T.Ghoorchi and S. Hasani, Effects of feeding gossypol in cottonseed meal on some hematological parameters in Dallagh rams, Antalya,Turkey ,EAAP, 2006, Turkey

  بازديد : 28320
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان