وبگاه شخصی تقي قورچي

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
آموزشكارشناسي: 1.پرورش گوسفند 2. اصول تغذيه دام 3. جيره نويسي 4. پرورش گاو شيري 5. خوراك دادن دام 6. تغذيه 1،2 و 3 6.كنترل كيفي خوراك دام و طيور 6.مديريت پرورش و بهداشت گاو 7.آشنايي با اختلالات تغذيه اي گاو 8. روشهاي عمل آوري خوراك دام 9.و....
كارشناسي ارشد: 1.متابوليسم مواد معدني و ويتامينها 2. تغذيه نشخواركنندگان 3. تغذيه تكميلي
دكتري: 1. تغذيه پيشرفته(پروتئين ها و اسيدهاي آمينه) 2. ناهنجاريهاي متابوليكي 3. میکروبیولوژی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان 4. فيزيولوژي گوارش


نام دانشجوعنوان رسالهمقطع تحصیلی
آشورمحمد قره باش اثرات جايگزيني شير و سطوح مختلف جيره آغازين بر توسعه بافت، توليد دکتری 
فرزاد قنبري اثرات عمل آوري كنجاله دانه هاي روغني با پرتوهاي يون ساز گاما و ا دکتری 
بهنام قرباني كوكنده اثرات پرتوتابي الكترون و گاما بر برخي دانه هاي روغني و غلات بر ت دکتری 
سمانه اربابي تاثير نسبت هاي علوفه به كنسانتره بر پايه باقلا بر تخمير ، فعاليت دکتری 
سميه پاشايي تاثير سطوح مختلف انرژي و پروتئين در جيره هاي حاوي دانه هاي سويا  دکتری 
وحيد رضايي پور  اثرات جايگزيني كنجاله كانولا به جاي كنجاله پنبه دانه در جيره هاي بره هاي پرواري کارشناسی ارشد 
هادي صفرزاده  بررسي رشد جبراني در بره هاي پرواري نژاد دالاق کارشناسی ارشد 
آمنه جمشيدي  مطالعه اثر نمكهاي كلسيمي اسيد چرب زنجيره بلند و مكملهاي پروتئيني بركميت و تركيبات شير در گاوهاي نژاد هلشتاين کارشناسی ارشد 
عبدالحكيم توغدري  اثرات تغذيه اي كولين محافظت شده در شكمبه بر روي گاوهاي شيري کارشناسی ارشد 
محدثه رودباري  تاثير سطوح مختلف پودر بقاياي كشتارگاه طيور بر عملكرد بره هاي پرواري نژاد بلوچي و بررسي خصوصيات پروتئين آن با مدل CNCPS کارشناسی ارشد 
محمود كيوانلو شهرستانكي استفاده از سطوح مختلف موننسين در تغذيه بره هاي پرواري نژاد مغاني کارشناسی ارشد 
سمانه اربابي اثر تاخير در سيلو كردن و كاربرد برخي اسيدهاي آلي بر تخمير سيلوي ذرت کارشناسی ارشد 
عبدالرضا حسين پور  تاثیر مکمل پروپلین گلیکول و نمکهای کلسیمی اسید چرب بر تولید و ترکیبات شیر و متابولیتهای خونی گاو شیری نژاد هلشتاین کارشناسی ارشد 
بهنام قرباني كوكنده  تاثیر موننسین و سطوح مختلف پروتئین بر روی عملکرد گاوهای شیری هلشتاین کارشناسی ارشد 
علي چيت ساز اثرات مکمل cla محافظت شده بر تولید،ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی در گاوهای شیری هلشتاین  کارشناسی ارشد 
محسن سميعي زفرقندي  تعیین تجزیه پذیری و خصوصیات کربوهیدرات دو رقم جو فرآوری شده با مدل CNCPS کارشناسی ارشد 
امير حسين عابديني  بررسی سطوح مختلف تفاله مرکبات خشک شده به جای دانه جو بر عملکرد بره های تالشی گیلان کارشناسی ارشد 
محمد مهدي پاويز اثرات افزودنیهای باکتریایی، اسید های آلی و ملاس بر روی تخمیر سیلوی سورگوم کارشناسی ارشد 
علي رضا ولي كمال  تاثیر سطوح مختلف جلبک دریایی بر روی عملکرد و فراسنجه های خونی و شکمبه ای بره های پرواری کارشناسی ارشد 
مجيد نظام دوست  اثر تاخیر در سیلو کردن و افزودنی های ملاس، جو و ترکیب ملاس-جو بر کیفیت ظاهری و ارزش تغذیه ای سیلاژ کانولا کارشناسی ارشد 
سيد مسعود حسيني اثر جایگزینی سطوح مختلف دانه سویا فرآوری شده با کنجاله سویا بر عملکرد و متابولیت های خونی بره های پرواری نژاد دالاق کارشناسی ارشد 
راضيه ملك  اثرات شیر حاوی تخم مرغ و بیوتین بر عملکرد و فراسنجه های خونی گوساله های هلشتاین کارشناسی ارشد 
احسان كماليان  اثر سطوح مختلف پساب کارخانه های نشاسته بر عملکرد تولیدی، برخی فراسنجه های خونی و شکمبه ای در گوساله های نر پرواری کارشناسی ارشد 
هادي بهزاد  تعيين قابليت هضم ظاهري مواد مغذي ضايعات كشاورزي در شتر کارشناسی ارشد 
محمد ابراهيمي مرزيكلا  تعیین ناپدید شدن شکمبه¬ای عناصر معدنی (کلسیم، فسفر، پتاسیم، منیزیم، سدیم) در خوراک و مکمل¬های معدنی با استفاده از روش نایلون بگ  کارشناسی ارشد 
سعيد غلاميان اثر سطوح مختلف پنبه دانه كامل بر عملكرد پرواري و فراسنجه هاي خوني بره هاي نر نژاد دالاق کارشناسی ارشد 
ابوذر معرب  تاثير سين بيوتيك بر عملكرد مورفولوژي روده، متابوليت هاي خوني و بيان ژن IL-B بره هاي شيرخوار کارشناسی ارشد 
مرتضي قاسمي هدك  مقايسه تاثير سطوح مختلف و اندازه ذرات آلومينوسيليكات گلاكونيت بر ناپديد شدن ماده خشك، قابليت هضم مواد مغذي، فراسنجه هاي خوني شكمبه اي در گوسفند کارشناسی ارشد 
عباسعلي شريعت  بررسي اثرات طول مدت شيردهي و استفاده از شير گاو به عنوان جايگزين بر عملكرد بره ها کارشناسی ارشد 
عطيه مهرابي  مقايسه تركيب شيميايي و تجزيه پذيري انواع كاه عمل آوري شده با قارچ پوسيدگي سفيد کارشناسی ارشد 
نجمه متولي طاهر  مقايسه ارزش غذايي و تجزيه پذيري ضايعات طيور در شكمبه گوسفند کارشناسی ارشد 
مهسا مرادي  ارزيابي اثر برخي افزودنيها بر روي جمعيت پروتوزاي گوسفند به روش In vitro  کارشناسی ارشد 
فاطمه كاظمي اثرات جایگزینی جو با ذرت فرآوری شده بر عملکرد، فراسنجه¬های شکمبه¬ای و خونی، قابلیت هضم، فعالیت آنزیمی، جمعیت ميكروبي شکمبه و سودآوری در بره¬های پرواری  دکتری 
فرانك دوستي خالدار مقایسه اثرات سطوح مختلف تفاله زیتون بر عملکرد، فراسنجه¬های شکمبه¬ای و خونی ، قابلیت هضم، فعالیت آنزیمی، مشتقات دفعي پوريني اداري و جمعیت میکروبی شکمبه در بره¬ها و بزغاله¬های پرواری دکتری 
عافيه سلامت  تعيين اثر گياه كاكوتي بر قابليت هضم ماده خشك جيره، جمعيت ميكروبي شكمبه و فراسنجه هاي خوني گو کارشناسی ارشد 
نرجس قهاري تاثیر گیاهان کاکوتی، نعناع و پونه بر عملکرد، قابلیت هضم ماده خشک، متابولیت¬های خونی و جمعیت میکروبی مدفوع در گوساله¬های هلشتاین کارشناسی ارشد 
محبوبه شاهي اثر سطوح مختلف پنبه¬دانه كامل بر توليد، تركيبات شير، قابليت هضم و فراسنجه¬هاي خون در گاو شيري نژاد مونت بيليارد کارشناسی ارشد 
محمد رفيعي كركوندي اثر استفاده از آغوز¬ خام و گرمادهی شده (حرارت دیده) بر میزان جذب ایمونوگلوبولین G، سلامت و عملکرد رشد گوساله¬های نژاد هلشتاین کارشناسی ارشد 
احمد فخراني اثر استفاده از مقادير مختلف بقاياي طبق آفتابگردان بر عملكرد، قابليت هضم و فراسنجه هاي خوني در بره هاي پرواري کارشناسی ارشد 
احمد حوريه  تاثير گياه دارويي كاكوتي(Ziziphora tenuior) بر قابليت هضم، فراسنجه هاي خوني، سيستم ايمني، باكتري هاي مدفوع و جمعيت نماتد در تغذيه دام هاي مرتعي(ميش) کارشناسی ارشد 
رضا پرور مقایسه اثرات منابع مختلف چربی بر عملکرد، فراسنجه¬های شکمبه¬ای و خونی، قابلیت هضم، فعالیت آنزیمی و جمعیت میکروبی شکمبه در بره-های پرواری دکتری 
محسن سميعي اثر اسیدهای چرب بلند زنجیر اشباع (اسید پالمیتیک و اسید استئاریک) و امگا-3 بر فرآیند تولید شیر، ترکیبات شیر، تخمیر و جمعیت میکروبی، فراسنجه¬های شکمبه¬ای و خونی، فعالیت آنزیمی و قابلیت هضم گاوهای شیری  دکتری 
امين ولي زاده اثرات استفاده از گندم عمل¬آوری شده به روش¬های مختلف بر عملکرد، فرآسنجه¬های شکمبه¬ای و خونی، قابلیت هضم، فعالیت آنزیمی و جمعیت ميكروبي شکمبه در بره¬های پرواری دکتری 
حاجي محمد خليل زاد اثرات سطوح مختلف كنجاله كتان بر قابليت هضم، فراسنجه هاي خوني و شكمبه اي و سيستم ايمني ميش کارشناسی ارشد 
محدثه سادات ميرغفوري 32- تاثير پيش ساز گلوكز(گلايكولاين) بر توليد و تركيبات شير و فراسنجه هاي خوني در تنش گرمايي فصل تابستان در گاوهاي هلشتاين در تعدادي گاوداري صنعتي استان گلستان کارشناسی ارشد 
سيد محمد مهدي سيدالموسوي بررسي تاثير تنش حرارتي و محدوديت غذايي در اواخر دوره آبستني بر ايمني و متابوليسم گوساله هاي هلشتاين دکتری 
نام دانشگاهكشورشهرتمام وقت يا نيمه وقتتاريخ
ازتا
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران گنبد تمام وقت 1380 1382 
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ايران گرگان تمام وقت 1382 تاكنون 


  بازديد : 28316
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان